WWW.SENSORS.VN

Hotline: 0911 660 660

E-mail: admin@sensors.vn

 • 0116.Aug.2022
  Tuesday
  02

  SENSORS VIỆT NAM - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ ENDA

  BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ ENDA , BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ EUP4420-UV, BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ ET4420-UV, ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI BỘ ĐIỀU KHIỂN ENDA, BỘ ĐIỀU KHIỂN 4-20MA ENDA, BỘ ĐIỀU KHIỂN 0-10V ENDA, BỘ ĐIỀU KHIỂN PT100 ENDA, BỘ ĐIỀU KHIỂN THERMOCOUPE ENDA. Xem
 • 0212.Aug.2022
  Friday
  03

  SENSORS VIỆT NAM- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CẢM BIẾN TONGDY

  CẢM BIẾN TONGDY, ĐẠI LÝ CẢM BIẾN TONGDY, CẢM BIẾN CO2 TONGDY, CẢM BIẾN CO TONGDY, CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ TONGDY, CẢM BIẾN ĐỘ ẨM TONGDY, CẢM BIẾN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TONGDY, ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CẢM BIẾN TONGDY Xem
 • 0310.Jul.2022
  Sunday
  04

  CÔNG TẮC ÁP SUẤT NƯỚC 2 BAR B12BN FANTINI COSMI

  CÔNG TẮC ÁP SUẤT NƯỚC 3 BAR B12BN, CÔNG TẮC ÁP SUẤT 1 BAR, CÔNG TẮC ÁP LỰC NƯỚC 1 BAR, CÔNG TẮC ÁP SUẤT 0.5 BAR, CÔNG TẮC ÁP SUẤT 1.5 BAR, CÔNG TẮC ÁP SUẤT 2 BAR, CÔNG TẮC ÁP SUẤT 0.2 BAR, CÔNG TẮC ÁP SUẤT 0.4 BAR, CÔNG TẮC ÁP SUẤT 0.6 BAR,CÔNG TẮC ÁP SUẤT… Xem
 • 0410.Jul.2022
  Sunday
  05

  CÔNG TẮC ÁP SUẤT NƯỚC 1 BAR B12BN FANTINI COSMI

  CÔNG TẮC ÁP SUẤT NƯỚC 1 BAR B12BN, CÔNG TẮC ÁP SUẤT 1 BAR, CÔNG TẮC ÁP LỰC NƯỚC 1 BAR, CÔNG TẮC ÁP SUẤT 0.5 BAR, CÔNG TẮC ÁP SUẤT 1.5 BAR, CÔNG TẮC ÁP SUẤT 2 BAR, CÔNG TẮC ÁP SUẤT 0.2 BAR, CÔNG TẮC ÁP SUẤT 0.4 BAR, CÔNG TẮC ÁP SUẤT 0.6 BAR,CÔNG TẮC ÁP SUẤT… Xem
 • 0510.Jul.2022
  Sunday
  06

  CÔNG TẮC ÁP SUẤT ÂM B12AN FANTINI COSMI

  CÔNG TẮC ÁP SUẤT ÂM B12AN, CÔNG TẮC ÁP SUẤT CHÂN KHÔNG, CÔNG TẮC ÁP LỰC ÂM, CÔNG TẮC ÁP SUẤT ÂM -0.1 BAR, CÔNG TẮC ÁP SUẤT ÂM -0.2 BAR, CÔNG TẮC ÁP SUẤT ÂM -0.3 BAR, CÔNG TẮC ÁP SUẤT ÂM -0.4 BAR, CÔNG TẮC ÁP SUẤT ÂM -0.4 BAR, CÔNG TẮC ÁP SUẤT ÂM -0.6 BAR. Xem
 • 0625.Jun.2022
  Saturday
  07

  CÔNG TẮC LƯU LƯỢNG NƯỚC - CÔNG TẮC DÒNG CHẢY

  CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG NƯỚC, CẢM BIẾN DÒNG CHẢY, CÔNG TẮC DÒNG CHẢY, CÔNG TẮC BÁO LƯU LƯỢNG NƯỚC, CÔNG TẮC LƯU LƯỢNG KHÍ, CÔNG TẮC BÁO LƯU LƯỢNG, CÔNG TẮC DÒNG CHẢY ĐIỆN TỬ, CÔNG TẮC LƯU LƯỢNG CHẤT LỎNG. Xem
 • 0726.May.2022
  Thursday
  08

  BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ THERMOSTAT FCU 3 TỐC ĐỘ QUẠT RS-485 ECO-FCU-485

  BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ THERMOSTAT ECO-FCU-485, BỘ ĐIỀU KHIỂN FCU 3 TỐC ĐỘ, BỘ THERMOSTAT 3 TỐC ĐỘ, BỘ ĐIỀU KHIỂN FCU, BỘ ĐIỀU KHIỂN DX UNIT, THERMOSTAT FCU 3 SPEED. Xem
 • 0801.May.2022
  Sunday
  09

  CÁP NỐI DÙNG CHO CẢM BIẾN M8-M12

  CÁP NỐI CẢM BIẾN, CÁP NỐI CẢM BIẾN M8, CÁP NỐI CẢM BIẾN M12, CÁP NỐI CẢM BIẾN 4 CHÂN, CÁP NỐI CẢM BIẾN 5 CHÂN, CÁP NỐI CẢM BIẾN 3 CHÂN, CÁP NỐI CẢM BIẾN CHỐNG NHIỄU, CÁP NỐI CẢM BIẾN BỌC NHIỄU, JACK NỐI CẢM BIẾN, JAC NỐI CẢM BIẾN. Xem
 • 0929.Apr.2022
  Friday
  10

  CẢM BIẾN BÁO MỨC CHẤT RẮN DẠNG XOAY

  CẢM BIẾN BÁO MỨC DẠNG XOAY, CẢM BIẾN BÁO MỨC CHẤT RẮN DẠNG XOAY, CẢM BIẾN BÁO MỨC CÁNH KHUẤY, CẢM BIẾN BÁO MỨC CHẤT RẮN, CẢM BIẾN MỨC CHẤT RẮN, CẢM BIẾN ĐO MỨC DẠNG XOAY, CẢM BIẾN BÁO MỨC CHẤT RẮN DẠNG XOAY, BÁO BIẾN BÁO MỨC THỨC ĂN. Xem
 • 1022.Apr.2022
  Friday
  11

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM DÙNG CHO XE CHỞ GÀ ECO-RHT-2M-A

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM DÙNG CHO XE CHỞ GÀ ECO-RHT-2M-A, CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM KHO BẢO QUẢN, CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM TOÀ NHÀ, CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM XE CHỞ HÀNG, CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM NHÀ KHO, CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ XE CHỞ GÀ. Xem

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Hotline : 0911.660.660

E-mail : Admin@sensors.vn

Skype : sensorsvietnam

 • Ghi dữ liệu CO2
 • Ghi dữ liệu nhiệt độ độ ẩm
 • Dạng treo tường hoặc để bàn
 • Xuất xứ EU
 • Ghi dữ liệu nhiệt độ/ độ ẩm
 • Dạng treo tường hoặc để bàn
 • Nguồn pin/ USB
 • Xuất xứ EU
 • 6 kênh dữ liệu
 • Có màn hình hiển thị cảm ứng
 • Dung lượng 4G
 • Nguồn Pin/USB
 • Dải đo CO2 0-5000 ppm
 • Dải đo nhiệt độ/ độ ẩm: -20 đến 50 độ C/ 95% RH
 • Pin 4 x LRG AA hoặc USB
 • Dải đo áp suất 300-1300 hPa
 • Dải đo nhiệt độ độ ẩm: -20 đến 50 độ C/ 95%RH
 • Nguồn Pin 4 x LRG AA/ USB
 • Dải đo độ ẩm 10-95%RH
 • Dải đo nhiệt độ -20 đến 50 độ C
 • Pin 4 x LRG AA / USB
 • Data logger nhiệt độ
 • Data logger độ ẩm
 • Data logger CO2
 • Màn hình hiển thị
 • Đo độ ẩm
 • Đo nhiệt độ
 • Màn hình hiển thị
 • Xuất xứ EU
 • Ghi dữ liệu nhiệt độ
 • Ghi dữ liệu độ ẩm
 • Ghi dữ liệu CO2
 • Ghi dữ liệu Áp suất