WWW.SENSORS.VN

Hotline: 0911 660 660

E-mail: sales@sensors.vn

 • 0105.Apr.2020
  Sunday
  02

  BỘ CHUYỂN ĐỔI 5A SANG 0-10V Model 751541 GERMANY

  Bộ Chuyển Đổi 5A sang 0-10V model 751541 Germany, bộ chuyển đổi 751541 từ 0-5A / 0-10A Sang 4-20mA / 0-10V, bộ chuyển đổi 0-5a 0-10A sang 4-20mA 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 5A sang 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 5A sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 1A sang 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 10A sang… Xem
 • 0205.Apr.2020
  Sunday
  03

  BỘ CHUYỂN ĐỔI 5A SANG 4-20Ma 751541 GERMANY

  Bộ Chuyển Đổi 5A sang 4-20mA, bộ chuyển đổi 751541 từ 0-5A / 0-10A Sang 4-20mA / 0-10V, bộ chuyển đổi 0-5a 0-10A sang 4-20mA 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 5A sang 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 5A sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 1A sang 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 10A sang 4-20mA, bộ chuyển… Xem
 • 0305.Apr.2020
  Sunday
  04

  BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU 4-20MA và 0-10V ALL IN ONE

  Bộ chuyển đổi tín hiệu 751539, bộ chuyển đổi 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 4-20mA, bộ chuyển đổi dòng 0-5A sang 4-20mA, bộ chuyển đổi dòng 5A… Xem
 • 0405.Apr.2020
  Sunday
  05

  BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁCH LY TÍN HIỆU 4-20mA SANG TÍN HIỆU 0-10V

  Bộ chuyển đổi cách ly tín hiệu 4-20mA sang 0-10V, bộ chuyển đổi cách ly tín hiệu 0-10V, bộ chuyển đổi cách ly tín hiệu 0-10V sang 4-20mA, bộ chuyển đổi cách ly tín hiệu 0-10V sang 0-10V, bộ chuyển đổi cách ly tín hiệu 4-20mA sang 0-10V, bộ chuyển đổi cách ly tín hiệu 4-20mA sang 4-20mA, bộ chuyển… Xem
 • 0505.Apr.2020
  Sunday
  06

  BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁCH LY TÍN HIỆU 0-10V SANG TÍN HIỆU 4-20mA

  Bộ chuyển đổi cách ly tín hiệu 0-10V sang 4-20mA model 751539, bộ chuyển đổi 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 4-20mA, bộ chuyển đổi dòng 0-5A sang… Xem
 • 0605.Apr.2020
  Sunday
  07

  BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU 0-10V SANG TÍN HIỆU 4-20mA Model 751539 (Xuất Xứ Germany)

  Bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 4-20mA model 751539, bộ chuyển đổi 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 4-20mA, bộ chuyển đổi dòng 0-5A sang 4-20mA Xem
 • 0705.Apr.2020
  Sunday
  08

  BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU 0-10V SANG TÍN HIỆU 0-10V Model 751539 (Xuất Xứ Germany)

  Bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 0-10V model 751539, bộ chuyển đổi 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 4-20mA, bộ chuyển đổi dòng 0-5A sang 4-20mA Xem
 • 0805.Apr.2020
  Sunday
  09

  BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU 4-20MA SANG TÍN HIỆU 4-20mA Model 751539 (Xuất Xứ Germany)

  Bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 4-20mA model 751539, bộ chuyển đổi 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 4-20mA Xem
 • 0905.Apr.2020
  Sunday
  10

  BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU 4-20MA SANG TÍN HIỆU 0-10V Model 751539 (Xuất Xứ Germany)

  Bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V model 751539, bộ chuyển đổi 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 4-20mA Xem
 • 1005.Apr.2020
  Sunday
  11

  BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU 4-20MA và 0-10V TẤT CẢ TRONG 1 Model 751539

  Bộ chuyển đổi tín hiệu là gì? bộ chuyển đổi tín hiệu 751539, bộ chuyển đổi 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 4-20mA, bộ chuyển đổi dòng 0-5A… Xem

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Hotline : 0911.660.660

E-mail : Sales@sensors.vn

Skype : sensorsvietnam

Hãng sản xuất: CALEX - UK (CẢM BIẾN NHIỆT HỒNG NGOẠI).

Mô tả: Sensors Việt Nam phân phối cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc FIBREMINI FM2.2 Calex UK. Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc đo nhiệt độ gạch trên băng chuyền, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc đo nhiệt độ sắt thép, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc đo nhiệt độ gạch men, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc đo nhiệt độ tấm thép, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc đo nhiệt độ lò nung, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc đo nhiệt độ lò luyện thép, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc đo nhiệt độ lò sấy, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc đo nhiệt độ dây chuyền gạch nung, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc lò sấy, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc sắt cuộn, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc thép cuộn, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc thép lá, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc lò sấy, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc bếp lò, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc lò than, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc lò nung, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc hầm lò, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc nồi hơi.

Sensors Việt Nam phân phối cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc FIBREMINI FM2.2 Calex UK. Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc đo nhiệt độ gạch trên băng chuyền, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc đo nhiệt độ sắt thép, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc đo nhiệt độ gạch men, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc đo nhiệt độ tấm thép, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc đo nhiệt độ lò nung, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc đo nhiệt độ lò luyện thép, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc đo nhiệt độ lò sấy, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc đo nhiệt độ dây chuyền gạch nung, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc lò sấy, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc sắt cuộn, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc thép cuộn, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc thép lá, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc lò sấy, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc bếp lò, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc lò than, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc lò nung, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc hầm lò, Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc nồi hơi.

Sensors Việt Nam phân phối Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại FIBREMINI FM2.2 Calex UK. Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại đo nhiệt độ gạch trên băng chuyền, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại đo nhiệt độ sắt thép, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại đo nhiệt độ gạch men, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại đo nhiệt độ tấm thép, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại đo nhiệt độ lò nung, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại đo nhiệt độ lò luyện thép, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại đo nhiệt độ lò sấy, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại đo nhiệt độ dây chuyền gạch nung, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại lò sấy, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại sắt cuộn, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại thép cuộn, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại thép lá, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại lò sấy, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại bếp lò, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại lò than, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại lò nung, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại hầm lò, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại nồi hơi.

Sensors Việt Nam phân phối Cảm biến  hồng ngoại FIBREMINI FM2.2 Calex UK. Cảm biến  hồng ngoại đo nhiệt độ gạch trên băng chuyền, Cảm biến  hồng ngoại đo nhiệt độ sắt thép, Cảm biến  hồng ngoại đo nhiệt độ gạch men, Cảm biến  hồng ngoại đo nhiệt độ tấm thép, Cảm biến  hồng ngoại đo nhiệt độ lò nung, Cảm biến  hồng ngoại đo nhiệt độ lò luyện thép, Cảm biến  hồng ngoại đo nhiệt độ lò sấy, Cảm biến  hồng ngoại đo nhiệt độ dây chuyền gạch nung, Cảm biến  hồng ngoại lò sấy, Cảm biến  hồng ngoại sắt cuộn, Cảm biến  hồng ngoại thép cuộn, Cảm biến  hồng ngoại thép lá, Cảm biến  hồng ngoại lò sấy, Cảm biến  hồng ngoại bếp lò, Cảm biến  hồng ngoại lò than, Cảm biến  hồng ngoại lò nung, Cảm biến  hồng ngoại hầm lò, Cảm biến  hồng ngoại nồi hơi.

Sensors Việt Nam phân phối Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc FIBREMINI FM2.2 Calex UK. Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc đo nhiệt độ gạch trên băng chuyền, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc đo nhiệt độ sắt thép, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc đo nhiệt độ gạch men, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc đo nhiệt độ tấm thép, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc đo nhiệt độ lò nung, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc đo nhiệt độ lò luyện thép, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc đo nhiệt độ lò sấy, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc đo nhiệt độ dây chuyền gạch nung, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc lò sấy, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc sắt cuộn, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc thép cuộn, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc thép lá, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc lò sấy, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc bếp lò, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc lò than, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc lò nung, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc hầm lò, Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc nồi hơi.

FibreMini là một pyrometer công nghiệp với đầu cảm biến sợi quang và một mô-đun điện tử riêng biệt với giao diện màn hình cảm ứng.

Đầu dò cảm biến nhiệt độ hồng ngoại FIBREMINI FM2.2 được thiết kế để chịu được nhiệt độ môi trường cao tới 200 ° C mà không cần làm mát. Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc FIBREMINI FM2.2 Calex UK là giải pháp hoàn hảo cho các vật liệu mục tiêu bao gồm thép, sắt và carbon, cũng như các kim loại và phi kim loại khác.