WWW.SENSORS.VN

Hotline: 0911 660 660

E-mail: sales@sensors.vn

 • 0105.Aug.2021
  Thursday
  02

  CẢM BIẾN SIÊU ÂM PIL P41-40-I-CM12

  CẢM BIẾN SIÊU ÂM PIL P41-40-I-CM12, CẢM BIẾN SIÊU ÂM ĐO KHOẢNG CÁCH, CẢM BIẾN SIÊU ÂM ĐO MỨC, CẢM BIẾN SIÊU ÂM PIL P41, CẢM BIẾN ĐO MỨC DẠNG SIÊU ÂM, CẢM BIẾN SIÊU ÂM 400MM, CẢM BIẾN SIÊU ÂM ANALOG. Xem
 • 0205.Aug.2021
  Thursday
  03

  CẢM BIẾN SIÊU ÂM PIL P41-50-I-CM12

  CẢM BIẾN SIÊU ÂM PIL P41-50-I-CM12, CẢM BIẾN SIÊU ÂM ĐO KHOẢNG CÁCH, CẢM BIẾN SIÊU ÂM ĐO MỨC, CẢM BIẾN SIÊU ÂM PIL P41, CẢM BIẾN ĐO MỨC DẠNG SIÊU ÂM, CẢM BIẾN SIÊU ÂM 500MM, CẢM BIẾN SIÊU ÂM ANALOG. Xem
 • 0305.Aug.2021
  Thursday
  04

  CẢM BIẾN SIÊU ÂM PIL P41-80-I-CM12

  CẢM BIẾN SIÊU ÂM PIL P41-80-I-CM12, CẢM BIẾN SIÊU ÂM ĐO KHOẢNG CÁCH, CẢM BIẾN SIÊU ÂM ĐO MỨC, CẢM BIẾN SIÊU ÂM PIL P41, CẢM BIẾN ĐO MỨC DẠNG SIÊU ÂM, CẢM BIẾN SIÊU ÂM 800MM, CẢM BIẾN SIÊU ÂM ANALOG. Xem
 • 0405.Aug.2021
  Thursday
  05

  CẢM BIẾN SIÊU ÂM PHÁT HIỆN SẢN PHẨM PIL P48-30-R30-NNC-2m-B

  CẢM BIẾN SIÊU ÂM PHÁT HIỆN SẢN PHẨM PIL P48-30-R30-NNC-2m-B, CẢM BIẾN SIÊU ÂM BÁO VẬT CẢN, CẢM BIẾN SIÊU ÂM BARRIER, CẢM BIẾN SIÊU ÂM PHÁT HIỆN SẢN PHẨM, CẢM BIẾN SIÊU ÂM BÁO SẢN PHẨM Xem
 • 0505.Aug.2021
  Thursday
  06

  CẢM BIẾN SIÊU ÂM PHÁT HIỆN SẢN PHẨM PIL P48-30-R30-PNC-2m-B

  CẢM BIẾN SIÊU ÂM PHÁT HIỆN SẢN PHẨM PIL P48-30-R30-PNC-2m-B, CẢM BIẾN SIÊU ÂM BÁO VẬT CẢN, CẢM BIẾN SIÊU ÂM BARRIER, CẢM BIẾN SIÊU ÂM PHÁT HIỆN SẢN PHẨM, CẢM BIẾN SIÊU ÂM BÁO SẢN PHẨM Xem
 • 0605.Aug.2021
  Thursday
  07

  CẢM BIẾN SIÊU ÂM PHÁT HIỆN SẢN PHẨM PIL P48-30-R30-NNO-2m-B

  CẢM BIẾN SIÊU ÂM PHÁT HIỆN SẢN PHẨM PIL P48-30-R30-NNO-2m-B, CẢM BIẾN SIÊU ÂM BÁO VẬT CẢN, CẢM BIẾN SIÊU ÂM BARRIER, CẢM BIẾN SIÊU ÂM PHÁT HIỆN SẢN PHẨM, CẢM BIẾN SIÊU ÂM BÁO SẢN PHẨM Xem
 • 0705.Aug.2021
  Thursday
  08

  CẢM BIẾN SIÊU ÂM PHÁT HIỆN SẢN PHẨM PIL P48-30-R30-PNO-2m-B

  CẢM BIẾN SIÊU ÂM PHÁT HIỆN SẢN PHẨM PIL P48-30-R30-PNO-2m-B, CẢM BIẾN SIÊU ÂM BÁO VẬT CẢN, CẢM BIẾN SIÊU ÂM BARRIER, CẢM BIẾN SIÊU ÂM PHÁT HIỆN SẢN PHẨM, CẢM BIẾN SIÊU ÂM BÁO SẢN PHẨM Xem
 • 0805.Aug.2021
  Thursday
  09

  CẢM BIẾN SIÊU ÂM PHÁT HIỆN SẢN PHẨM PIL P48-110-R50-NNC-2m-B

  CẢM BIẾN SIÊU ÂM PHÁT HIỆN SẢN PHẨM PIL P48-110-R50-NNC-2m-B, CẢM BIẾN SIÊU ÂM BÁO VẬT CẢN, CẢM BIẾN SIÊU ÂM BARRIER, CẢM BIẾN SIÊU ÂM PHÁT HIỆN SẢN PHẨM, CẢM BIẾN SIÊU ÂM BÁO SẢN PHẨM Xem
 • 0905.Aug.2021
  Thursday
  10

  CẢM BIẾN SIÊU ÂM PHÁT HIỆN SẢN PHẨM PIL P48-110-R50-PNC-2m-B

  CẢM BIẾN SIÊU ÂM PHÁT HIỆN SẢN PHẨM PIL P48-110-R50-PNC-2m-B, CẢM BIẾN SIÊU ÂM BÁO VẬT CẢN, CẢM BIẾN SIÊU ÂM BARRIER, CẢM BIẾN SIÊU ÂM PHÁT HIỆN SẢN PHẨM, CẢM BIẾN SIÊU ÂM BÁO SẢN PHẨM Xem
 • 1005.Aug.2021
  Thursday
  11

  CẢM BIẾN SIÊU ÂM PHÁT HIỆN SẢN PHẨM PIL P48-110-R50-NNO-2m-B

  CẢM BIẾN SIÊU ÂM PHÁT HIỆN SẢN PHẨM PIL P48-110-R50-NNO-2m-B, CẢM BIẾN SIÊU ÂM BÁO VẬT CẢN, CẢM BIẾN SIÊU ÂM BARRIER, CẢM BIẾN SIÊU ÂM PHÁT HIỆN SẢN PHẨM, CẢM BIẾN SIÊU ÂM BÁO SẢN PHẨM Xem

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Hotline : 0911.660.660

E-mail : Sales@sensors.vn

Skype : sensorsvietnam

Ngày 18/Jul/2021 lúc 11:34 AMCẢM BIẾN ĐO ÁP SUẤT CHÂN KHÔNG, CẢM BIẾN ÁP SUẤT ÂM, CẢM BIẾN ÁP SUẤT CHÂN KHÔNG -1 BAR, CẢM BIẾN ÁP SUẤT ÂM -1 BAR, CẢM BIẾN ÁP ÂM, CẢM BIẾN ÁP SUẤT ÂM MASS

Cảm biến áp suất chân không là gì? Cảm biến Vacuum là gì? Cảm biến áp suất âm là gì? Cảm biến đo áp suất chân không hay còn gọi là cảm biến đo áp suất âm hay chân không kế là cảm biến đo áp suất âm rất cần thiết trong việc kiểm tra giám sát trong công nghệ chân không. Cảm biến đo áp suất chân không thường dùng để đo áp suất thấp hơn áp suất khí quyển.

Sensors Việt Nam chuyên nhập khẩu và phân phối cảm biến đo áp suất chân không giá tốt nhất, phân phối cảm biến đo áp suất âm MASS chất lượng cao dải đo từ - 1 bar, cảm biến áp suất chân không dải đo -1/0 Bar, cảm biến áp suất chân không dải đo -1/0.6 Bar, cảm biến áp suất chân không -1/1.5 Bar, cảm biến áp suất chân không dải đo -1/9 Bar, cảm biến áp suất chân không dải đo -1/15 Bar, cảm biến áp suất chân không dải đo -1/24 Bar, cảm biến áp suất chân không dải đo -1/3 Bar, cảm biến áp suất chân không  dải đo-1/5 Bar. cảm biến áp suất âm -1/1,5 Bar, cảm biến áp suất âm dải đo-1/9 Bar, cảm biến áp suất âm dải đo -1/15 Bar, cảm biến áp suất âm dải đo -1/24 Bar, cảm biến áp suất âm dải đo -1/3 Bar, cảm biến áp suất âm  dải đo-1/5 Bar.

Cảm biến áp suất chân không dải đo -1/0 psi, cảm biến áp suất chân không dải đo -1/0.6 psi, cảm biến áp suất chân không -1/1.5 psi, cảm biến áp suất chân không dải đo -1/9 psi, cảm biến áp suất chân không dải đo -1/15 psi, cảm biến áp suất chân không dải đo -1/24 psi, cảm biến áp suất chân không dải đo -1/3 psi, cảm biến áp suất chân không  dải đo-1/5 psi. cảm biến áp suất âm -1/1,5 psi, cảm biến áp suất âm dải đo-1/9 psi, cảm biến áp suất âm dải đo -1/15 psi, cảm biến áp suất âm dải đo -1/24 psi, cảm biến áp suất âm dải đo -1/3 psi, cảm biến áp suất âm  dải đo-1/5 psi.

Cảm biến áp suất chân không dải đo -1/0 kg/cm2, cảm biến áp suất chân không dải đo -1/0.6 kg/cm2, cảm biến áp suất chân không -1/1.5 kg/cm2, cảm biến áp suất chân không dải đo -1/9 kg/cm2, cảm biến áp suất chân không dải đo -1/15 kg/cm2, cảm biến áp suất chân không dải đo -1/24 kg/cm2, cảm biến áp suất chân không dải đo -1/3 kg/cm2, cảm biến áp suất chân không  dải đo-1/5 kg/cm2. cảm biến áp suất âm -1/1,5 kg/cm2, cảm biến áp suất âm dải đo-1/9 kg/cm2, cảm biến áp suất âm dải đo -1/15 kg/cm2, cảm biến áp suất âm dải đo -1/24 kg/cm2, cảm biến áp suất âm dải đo -1/3 kg/cm2, cảm biến áp suất âm  dải đo-1/5 kg/cm2.

Quý khách có nhu cầu về cảm biến áp suất chân không (cảm biến áp suất âm) xin vui lòng liên hệ sales@sensors.vn. Hotline 0911 660 660.


Tin tức xem nhiều

CẢM BIẾN ĐIỆN DUNG… Cảm biến tiệm cận điện dung là gì? Cảm…
PHÂN LOẠI CẢM BIẾN… Cảm biến Quang (Photoelectric Sensors) được ứng dụng rộng…
PHÂN LOẠI VAN ĐIỆN… Van điện từ hay còn gọi là solenoid vavle…
NGUYÊN LÝ ĐO MỨC… Nguyên lý đo mức dùng để xác định mức…
NGUYÊN LÝ ĐO MỨC Nguyên lý đo mức ở trong bài viết này…
CHỈ SỐ ORP LÀ… ORP là chữ viết tắt Oxygen Reducton Potential là…
CẢM BIẾN ĐO MỨC… Cảm biến đo mức siêu âm là gì? Cảm…