WWW.SENSORS.VN

Hotline: 0911 660 660

E-mail: sales@sensors.vn

 • 0105.Apr.2020
  Sunday
  02

  BỘ CHUYỂN ĐỔI 5A SANG 0-10V Model 751541 GERMANY

  Bộ Chuyển Đổi 5A sang 0-10V model 751541 Germany, bộ chuyển đổi 751541 từ 0-5A / 0-10A Sang 4-20mA / 0-10V, bộ chuyển đổi 0-5a 0-10A sang 4-20mA 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 5A sang 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 5A sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 1A sang 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 10A sang… Xem
 • 0205.Apr.2020
  Sunday
  03

  BỘ CHUYỂN ĐỔI 5A SANG 4-20Ma 751541 GERMANY

  Bộ Chuyển Đổi 5A sang 4-20mA, bộ chuyển đổi 751541 từ 0-5A / 0-10A Sang 4-20mA / 0-10V, bộ chuyển đổi 0-5a 0-10A sang 4-20mA 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 5A sang 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 5A sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 1A sang 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 10A sang 4-20mA, bộ chuyển… Xem
 • 0305.Apr.2020
  Sunday
  04

  BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU 4-20MA và 0-10V ALL IN ONE

  Bộ chuyển đổi tín hiệu 751539, bộ chuyển đổi 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 4-20mA, bộ chuyển đổi dòng 0-5A sang 4-20mA, bộ chuyển đổi dòng 5A… Xem
 • 0405.Apr.2020
  Sunday
  05

  BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁCH LY TÍN HIỆU 4-20mA SANG TÍN HIỆU 0-10V

  Bộ chuyển đổi cách ly tín hiệu 4-20mA sang 0-10V, bộ chuyển đổi cách ly tín hiệu 0-10V, bộ chuyển đổi cách ly tín hiệu 0-10V sang 4-20mA, bộ chuyển đổi cách ly tín hiệu 0-10V sang 0-10V, bộ chuyển đổi cách ly tín hiệu 4-20mA sang 0-10V, bộ chuyển đổi cách ly tín hiệu 4-20mA sang 4-20mA, bộ chuyển… Xem
 • 0505.Apr.2020
  Sunday
  06

  BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁCH LY TÍN HIỆU 0-10V SANG TÍN HIỆU 4-20mA

  Bộ chuyển đổi cách ly tín hiệu 0-10V sang 4-20mA model 751539, bộ chuyển đổi 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 4-20mA, bộ chuyển đổi dòng 0-5A sang… Xem
 • 0605.Apr.2020
  Sunday
  07

  BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU 0-10V SANG TÍN HIỆU 4-20mA Model 751539 (Xuất Xứ Germany)

  Bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 4-20mA model 751539, bộ chuyển đổi 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 4-20mA, bộ chuyển đổi dòng 0-5A sang 4-20mA Xem
 • 0705.Apr.2020
  Sunday
  08

  BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU 0-10V SANG TÍN HIỆU 0-10V Model 751539 (Xuất Xứ Germany)

  Bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 0-10V model 751539, bộ chuyển đổi 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 4-20mA, bộ chuyển đổi dòng 0-5A sang 4-20mA Xem
 • 0805.Apr.2020
  Sunday
  09

  BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU 4-20MA SANG TÍN HIỆU 4-20mA Model 751539 (Xuất Xứ Germany)

  Bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 4-20mA model 751539, bộ chuyển đổi 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 4-20mA Xem
 • 0905.Apr.2020
  Sunday
  10

  BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU 4-20MA SANG TÍN HIỆU 0-10V Model 751539 (Xuất Xứ Germany)

  Bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V model 751539, bộ chuyển đổi 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 4-20mA Xem
 • 1005.Apr.2020
  Sunday
  11

  BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU 4-20MA và 0-10V TẤT CẢ TRONG 1 Model 751539

  Bộ chuyển đổi tín hiệu là gì? bộ chuyển đổi tín hiệu 751539, bộ chuyển đổi 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 4-20mA, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 4-20mA, bộ chuyển đổi dòng 0-5A… Xem

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Hotline : 0911.660.660

E-mail : Sales@sensors.vn

Skype : sensorsvietnam

Ngày 07/Jan/2020 lúc 09:09 PM 

Sensors Việt Nam chuyên cung cấp đồng hồ đo chênh áp, dong ho do chenh ap, Đồng hồ đo chênh áp giá rẻ, phân phối đồng hồ đo chênh áp.

Vậy đồng hồ đo chênh áp là gì?
Đồng hồ đo chênh áp là loại đồng hồ áp suất mà dùng để so sánh áp suất 2 nơi với nhau. Dựa vào sự chênh lệch áp suất người ta có thể đo được lưu lượng dòng chảy, độ cao mực nước trong bồn kín và chênh lệch áp suất của không khí.Đồng hồ đo chênh lệch áp suất.
Đồng hồ đo chênh áp là dạng đồng hồ so sánh áp suất ở 2 nơi, hay còn gọi là áp kế vi sai thường được ứng dụng trong các nhà máy công nghiệp, Đồng Hồ Chênh Áp Ngành Dược, Đồng Hồ Chênh Áp phòng sạch, Đồng Hồ Chênh Áp HK Instruments, Đồng Hồ Chênh Áp DPG200 HK Instruments 0-200Pa, Đồng Hồ Chênh Áp DPG500 HK Instruments 0-500Pa, Đồng Hồ Chênh Áp DPG600 HK Instruments 0-600Pa, Đồng Hồ Chênh Áp DPG1000 HK Instruments 0-1000Pa, Đồng Hồ Chênh Áp DPG1500 HK Instruments 0-1500Pa, Đồng Hồ Chênh Áp DPG2500 HK Instruments 0-2500Pa, Đồng Hồ Chênh Áp DPG500 HK Instruments 0-5000Pa, Đồng Hồ Chênh Áp Khí HK Instruments, Đồng Hồ Chênh Áp Khí DPG200 HK Instruments 0-200Pa, Đồng Hồ Chênh Áp Khí DPG500 HK Instruments 0-500Pa, Đồng Hồ Chênh Áp Khí DPG600 HK Instruments 0-600Pa, Đồng Hồ Chênh Áp Khí DPG1000 HK Instruments 0-1000Pa, Đồng Hồ Chênh Áp Khí DPG1500 HK Instruments 0-1500Pa, Đồng Hồ Chênh Áp Khí DPG2500 HK Instruments 0-2500Pa, Đồng Hồ Chênh Áp Khí DPG500 HK Instruments 0-5000Pa, 
Đồng Hồ Chênh Áp Khí Dải Đo 50Pa, Đồng Hồ Chênh Áp Khí DPG200 Dải Đo 0-200Pa, Đồng Hồ Chênh Áp Khí DPG500 Dải Đo 0-500Pa, Đồng Hồ Chênh Áp Khí DPG600 Dải Đo 0-600Pa, Đồng Hồ Chênh Áp Khí DPG1000 Dải Đo 0-1000Pa, Đồng Hồ Chênh Áp Khí DPG1500 Dải Đo 0-1500Pa, Đồng Hồ Chênh Áp Khí DPG2500 Dải Đo 0-2500Pa, Đồng Hồ Chênh Áp Khí DPG500 Dải Đo 0-5000Pa,

Dong Ho Do Chenh Ap Suat Dải Đo, Dong Ho Do Chenh Ap Suat DPG200 Dải Đo 0-200Pa, Dong Ho Do Chenh Ap Suat DPG500 Dải Đo 0-500Pa, Dong Ho Do Chenh Ap Suat DPG600 Dải Đo 0-600Pa, Dong Ho Do Chenh Ap Suat DPG1000 Dải Đo 0-1000Pa, Dong Ho Do Chenh Ap Suat DPG1500 Dải Đo 0-1500Pa, Dong Ho Do Chenh Ap Suat DPG2500 Dải Đo 0-2500Pa, Dong Ho Do Chenh Ap Suat DPG500 Dải Đo 0-5000Pa,

Đồng Hồ Đo Chênh Áp Suất HK Instruments, Đồng Hồ Đo Chênh Áp Suất DPG200 Dải Đo 0-200Pa, Đồng Hồ Đo Chênh Áp Suất DPG500 Dải Đo 0-500Pa, Đồng Hồ Đo Chênh Áp Suất DPG600 Dải Đo 0-600Pa, Đồng Hồ Đo Chênh Áp Suất DPG1000 Dải Đo 0-1000Pa, Đồng Hồ Đo Chênh Áp Suất DPG1500 Dải Đo 0-1500Pa, Đồng Hồ Đo Chênh Áp Suất DPG2500 Dải Đo 0-2500Pa, Đồng Hồ Đo Chênh Áp Suất DPG500 Dải Đo 0-5000Pa.
Đồng Hồ Đo Chênh Áp Suất HK Instruments đầy đủ dải đo từ 0-5000Pa phù hợp với mọi ứng dụng đo chênh áp khí.

Đồng hồ đo chênh áp được nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam có xuất xứ từ Phần Lan với chế độ bảo hành mở rộng lên đến 5 năm. Hotline 0911 660 660.


Tin tức xem nhiều

PHÂN LOẠI VAN ĐIỆN… Van điện từ hay còn gọi là solenoid vavle…
NGUYÊN LÝ ĐO MỨC… Nguyên lý đo mức dùng để xác định mức…
NGUYÊN LÝ ĐO MỨC Nguyên lý đo mức ở trong bài viết này…
PHÂN LOẠI CẢM BIẾN… Cảm biến Quang (Photoelectric Sensors) được ứng dụng rộng…
CẢM BIẾN ĐIỆN DUNG… Cảm biến tiệm cận điện dung là gì? Cảm…
SENSORS VIỆT NAM- CẢM… SENSORS VIỆT NAM với đội ngũ kỹ sư có…
ỨNG DỤNG CỦA CẢM… Tránh va chạm cho các hệ thống (cần cẩu…